Tvorbu designu webových stránek a mobilních aplikací dělím na 4 kroky.

1) Poznání:

Pochopení Vašeho businessu je základ pro vytvoření výstupu, který bude funkčně sloužit Vašim zákazníkům.

2) Struktura:

Vytvořím wireframe a interaktivní prototyp, který uživatelsky otestuji.3) Design:

Dle schválených wireframů vytvořím responzivní design. Největší váhu přikládám funkčnímu designu, který bude pro zákazníka intuitivní a přehledný. Vizuálně vycházím z požadavků klienta a firemní identity.

Pro návrh designu využívám Figmu, Adobe XD, Adobe Photoshop, Affinity Designer a InVision.


4) Předání:

Výstupní soubory a podklady k designu předám přehledně formátované, tak aby se v nich front-end developer dobře orientoval.